Żuraw słupowy Q= 1,3 t

Dostawa i posadowienie żurawia słopowego, udźwig  Q= 1,3 t, długość ramienia: 4,5 m, wysokość całkowia: 5,5 m