Modernizacje suwnic

Wśród usług, które świadczy Firma Blachmix, znajduje się modernizacja suwnic w bardzo szerokim zakresie. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia, co jest konieczne w przypadku urządzeń wymagających dozoru technicznego.


Jakie działania wchodzą w skład modernizacji suwnic?

Zgodnie z definicją, czynności związane z modernizacją to takie, które wpływają na zmianę konstrukcji, parametrów technicznych urządzenia lub zastosowanych materiałów, jednak bez zmian charakterystyki oraz przeznaczenia danego urządzania. W związku z tym, w ramach modernizacji suwnic, wprowadzane są zmiany związane ze sterowaniem i zasilaniem lub wyposażeniem, przeprowadzane są działania w obrębie torowisk oraz konstrukcji stalowych. Należy pamiętać, że w przypadku tego typu działań niezbędne jest uzgodnienie dotyczące modernizacji. Jest ono wydawane na pisemny wniosek zainteresowanego.

Niezbędna dokumentacja

Wniosek musi zawierać dokumentację składającą się z opisu urządzenia oraz zakresu modernizacji, wykazu dokumentów odniesienia, rysunku urządzenia oraz elementów modernizacji, obliczeń wytrzymałościowych, wyników prób oraz danych technicznych pozwalających na sprawdzenia czy elementy zostały dobrze dobrane, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz wykazu urządzeń zabezpieczających. Każdy z dokumentów powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach. Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy przeprowadzona ma zostać naprawa połączona z modernizacją, nie ma potrzeby składania dwóch osobnych wniosków.

Przeprowadzenie modernizacji

Zgodnie z przepisami, każde zlecenie przeprowadzamy zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Urząd Dozoru technicznego. Po zakończeniu pracy wystawiamy poświadczenie przeprowadzonych działań.

Gdy modernizacja zostanie zakończona, inspektor UDT przeprowadza badanie techniczne urządzenia, w celu jego dopuszczenia do eksploatacji.

Dlaczego my?

Nasza firma oferuje klientom kompleksowe wsparcie, dlatego chętnie dzielimy się swoją zawodową wiedzą, pomagamy w kompletowaniu dokumentów i odpowiadamy na wszelkie, nurtujące klientów pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty w pełnym zakresie oraz obejmującej tereny :

- modernizacje suwnic Kraków
- modernizacje suwnic Podkarpackie
- modernizacje suwnic Śląskie
- modernizacje suwnic Świętokrzyskie

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.