Resursy suwnic

Wykonujemy resursy.

Dnia 6 grudnia 2018 roku w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji, które dotyczy wszystkich urządzeń UTB podlegających dozorowi technicznemu. W rozporządzeniu tym zastosowane zostało nowe pojęcie: resurs suwnic.


Resurs suwnicy to określenie parametrów granicznych stosowanych do oceny stanu technicznego danego urządzenia. Parametry te określa się na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia danego urządzenia w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.


Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel urządzenia UTB ma obowiązek przeprowadzenia RESURSU dla każdego urządzenia.
Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie określenia resursu oraz wykonanie przeglądu specjalnego przez wykwalifikowanych pracowników firmy Blachmix.


Zapraszamy do kontaktu!