Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym „RODO”, poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności i Politykę przetwarzania danych osobowych w Blachmix Sp. z o.o., która określa w jakim celu zbierane są Państwa dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na Administratorze danych oraz jakie są Państwa uprawnienia. Wszystkie dane przechowywane są z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa i uzyskiwane są jedynie za przyzwoleniem użytkownika, głównie przez formularze kontaktu umieszczone na stronie.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Blachmix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Sendzimira 1, NIP 678 314 93 12. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można się skontaktować z Administratorem poprzez adres mailowy zapytania@blachmix.pl bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Blachmix Sp. z o.o., ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31 - 752 Kraków

2. Kategorie danych osobowych.

Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

• imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, dane adresowe, NIP, REGON oraz dane zawarte w treści zapytania podane w formularzu kontaktowym

• dane gromadzone przez stronę www Administratora, związane z plikami cookies stosowanymi przez Blachmix Sp. z o.o

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora w następujących celach:

• marketingowych oraz informacyjnych realizowanych przez Blachmix Sp. z o.o., w zakresie określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na przesyłanie Newslettera. - art. 6 ust. 1 lit. a. oraz f RODO.

• przedstawienia oferty handlowej, realizacji zapytań zgłaszanych poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www oraz wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Blachmix Sp. z o.o.. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

• finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

• prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Blachmix Sp. z o.o. przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

• statystycznych

4. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Blachmix Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

5. Udostępnienie danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Blachmix Sp. z o.o. usługi informatyczne, prawne, analityczne, marketingowe jak również operatorzy sieci komórkowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

6. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:

• okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych reklamacji i roszczeń

• okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych

• do czasu odwołania zgody

• okres niezbędny do prowadzenia działań marketingowych i odpowiedzi na nadesłane zapytania

7. Cofnięcie zgody

Każdą z wyrażonych zgód mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Prosimy o wycofanie zgody w formie elektronicznej - wiadomość email na adres zapytania@blachmix.pl lub pisemnej na adres Blachmix Sp. z o.o., ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31 - 752 Kraków

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań marketingowych.

Newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Blachmix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Sendzimira 1

Dobrowolnie podane przez Państwa w formularzu dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres email będą przetwarzane przez Blachmix Sp. z o.o. w celu dystrybucji newslettera.

Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, a także prawo do ich prostowania i rezygnacji z subskrypcji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Blachmix Sp. z o.o. na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte.

Formularz kontaktowy

Podanie przez Państwa w formularzu kontaktowym dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu jest niezbędne w celu odpowiedzi na nadesłane przez Państwa zapytanie.

Administratorem danych osobowych jest Blachmix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Sendzimira 1 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym: prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Pliki Cookies

Blachmix Sp. z o.o. może umieszczać na urządzeniu końcowym użytkownika następujące rodzaje plików cookies:

• służące do zapewnienia bezpieczeństwa

• umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, które są bardziej dostosowane do ich zainteresowań.

• podstawowe – instalowane, gdy za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu, użytkownik wyraził zgodę na ich zainstalowanie

• techniczne – koieczne dla prawidłowego działania strony. Stosowane, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas odwiedzania i logowania się do systemu oraz w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlanie strony, w zależności od tego, z jakiego urządzenia dana osoba korzysta.

• analityczne – pomagają zmierzyć efektywność działań marketingowych, co prowadzi do poprawy funkcjonowania strony – jej struktury i zawartości

Zgoda na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym zazwyczaj wyrażana jest domyślnie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik może zmienić ustawienia i samodzielnie określić warunki przechowywania oraz dostępu do danych. Wśród ustawień możliwa jest całkowita blokada plików cookies lub każdorazowe informowanie użytkownika o wysyłaniu plików cookies na urządzenie końcowe.

Informujemy, że blokada plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie serwisu