Przeglądy specjalne suwnic (resurs suwnic)

Przeglądy specjalne suwnic

W przypadku, gdy dla danej suwnicy resurs zostanie osiągnięty konieczne będzie wykonanie przeglądu specjalnego, który ma na celu potwierdzenie stanu technicznego danej suwnicy oraz przekazanie zaleceń dotyczących wykonania napraw, czy remontu.


Zakres przeglądu specjalnego

Zakres przeglądu specjalnego określany jest na podstawie resursu, z którego wynika w jakim zakresie resurs danego urządzenia został osiągnięty. W przypadku suwnic dotyczyć będzie to całości urządzenia lub następujących obszarów:

  1. Elektryczny
  2. Mechanizm podnoszenia
  3. Mechanizm jazdy wciągnika/wciągarki
  4. Mechanizm jazdy suwnicy
  5. Konstrukcja


Protokół z przeglądu specjalnego

Po dokonaniu przeglądu specjalnego, dostarczymy Państwu protokół, w którym zawarte będą najważniejsze informacje z przeprowadzonego przeglądu, a także zalecenia dotyczące zakresu remontu urządzenia.

W przypadku podejrzenia występowania pęknięć konstrukcji stalowej wykonujemy badania penetracyjne, ultradźwiękowe lub rentgenowskie podejrzanych miejsc z laboratorium, z którym współpracujemy.


Koszt przeglądu specjalnego:

Koszt przeglądu specjalnego uzależniony jest od jego zakresu i wyceniany jest indywidualnie.