Serwis i konserwacja urządzeń dźwignicowych - Remonty suwnic

Urządzenia dźwignicowe wymagają stałych przeglądów i kontroli sprawności wszystkich poszczególnych elementów budowy.

Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów w dziedzinie naprawy, remontów i konserwacji suwnic.  Załatwiamy wszystkie formalności związane z Dozorem Technicznym.

Zatrudniamy wykwalifikowanych konserwatorów urządzeń dźwignicowych, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów konserwacyjnych, które mają na celu kontrolę stanu technicznego urządzeń dźwignicowych i pozwalają na zapobieganie awarii, poprawę bezpieczeństwa oraz utrzymanie urządzeń dźwignicowych  w dobrym stanie technicznym.

Wykonujemy, także remonty suwnic oraz  innych urządzeń dźwignicowych.

Zakres i częstotliwość przeglądów konserwacyjnych ściśle określa instrukcja danego urządzenia, a w zakres przeglądu wchodzi m.in:

  • kontrola i uzupełnienia oleju w przekładni 
  • nasmarowanie kół zębatych i kół napędowych wózka elektrycznego
  • sprawdzenie stanu łańcucha nośnego
  • sprawdzenie stanu haka nośnego
  • sprawdzenie czy wyłączniki krańcowe ruchu podnoszenia i opuszczania działają prawidłowo
  • kontrola stanu technicznego elementów stalowych (materiały główne i spoiny), konstrukcji nośnych
    oraz połączeń mechanicznych i elektrycznych,