Serwis i konserwacja urządzeń dźwignicowych | Remont suwnic - Naprawa suwnic

Serwis suwnic - remonty suwnic

Urządzenia dźwignicowe wymagają stałych przeglądów i kontroli sprawności wszystkich poszczególnych elementów budowy.

Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów w dziedzinie naprawy, remontów i konserwacji suwnic.  Załatwiamy wszystkie formalności związane z Dozorem Technicznym.
Naprawa suwnicy lub remont suwnicy wymagają odpowiedniego przygotowania oraz doświadczenia, które przez lata nabyliśmy.


Zatrudniamy wykwalifikowanych konserwatorów urządzeń dźwignicowych, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów konserwacyjnych, które mają na celu kontrolę stanu technicznego urządzeń dźwignicowych i pozwalają na zapobieganie awarii, poprawę bezpieczeństwa oraz utrzymanie urządzeń dźwignicowych  w dobrym stanie technicznym.

 

Wykonujemy, także remonty suwnic, naprawy suwnic oraz innych urządzeń dźwignicowych.

Zakres i częstotliwość przeglądów konserwacyjnych ściśle określa instrukcja danego urządzenia, a w zakres przeglądu wchodzi m.in:

  • kontrola i uzupełnienia oleju w przekładni 
  • nasmarowanie kół zębatych i kół napędowych wózka elektrycznego
  • sprawdzenie stanu łańcucha nośnego
  • sprawdzenie stanu haka nośnego
  • sprawdzenie czy wyłączniki krańcowe ruchu podnoszenia i opuszczania działają prawidłowo
  • kontrola stanu technicznego elementów stalowych (materiały główne i spoiny), konstrukcji nośnych
    oraz połączeń mechanicznych i elektrycznych,