Rektyfikacja torowiska

Rektyfikacja torowiska

Pod pojęciem rektyfikacji torowiska kryje się wykonanie czynności naprawczych, których celem jest uzyskanie optymalnej geometrii szyn. Oprócz rektyfikacji torowiska wykonujemy również remonty i modernizacje torowisk: w tym przypadku może dojść do wymiany zużytych szyn, czy wymiany systemu moncowania szyn.

Do każdego zadania podchodzimy kompleksowo.

Rektyfikację torowiska rozpoczynamy po analizie aktualnych pomiarów geodezyjnych w celu sprawdzenia odchyleń od wartości nominalnych.

Następnie przystępujemy do dostosowania gemetrii torowiska do wymagań obowiącującej normy.

Końcowy etap to wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego oraz wystawienie poświadczenia naprawy torowiska.