Remont klatki walcowniczej

Remont kapitalny klatki walcowniczej grupy wstępnej w zakresie:

- regeneracja wałków ślimakowych

-  regeneracja sprzęgła łączącego

- regeneracja gwintu śrub pociągowych

- wyrównanie powierzchni czołowych śrub pociągowych

- regeneracja gniazd

- regeneracja gniazda ślimakowego reduktora górnego.

- regeneracja gniazd zaczepu belek osprzętowych.

- nacięcie nowej linii walcowania

- wymiana ślizgów na słupach stojaka

- regeneracja słupów walcarki – osiowanie.

- regeneracja powierzchni ślizgowych równoległych do łoży oraz powierzchni skośnych (pryzma) dolnych przez obróbk