Wykonanie konstrukcji obudowy napędu klatek walcowniczych